Sunday, 11 November 2012

Video 1 - Sifat Fizikal Haiwan

Video versi Bahasa Inggeris dari you tube sesuai digunakan sebagai salah satu bahan bantu mengajar bagi tajuk Sifat-sifat Fizikal Haiwan. Walau bagaimanapun video ini mungkin hanya sesuai digunakan untuk kelas yang muridnya terdiri daripada murid-murid yang dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik. Bagi murid yang lemah, guru bolehlah menterjemahkan isi kandungan video ini ke dalam Bahasa Malaysia.

Video ini menerangkan tentang sifat-sifat fizikal haiwan seperti kaki. Walaupun haiwan mempunyai kaki tetapi ada haiwan yang berkaki dua dan ada juga haiwan yang berkaki empat. Terdapat juga haiwan yang tidak mempunyai kaki.

Dengan adanya video ini, murid dapat mengukuhkan kefahamannya tentang tajuk bila dapat melihat contoh-contoh haiwan dengan jelas. Video ini boleh digunakan dalam langkah satu aktiviti PnP di dalam kelas.


No comments:

Post a Comment