Monday, 12 November 2012

Contoh soalan 1 - Sifat-sifat fizikal haiwan

Berikut saya sediakan beberapa soalan berbentuk objektif tentang tajuk sifat-sifat fizikal haiwan. Guru bolehlah menggunakan contoh soalan ini untuk menguji kefahaman murid tentang tajuk samaada dalam lembaran kerja atau ujian bertulis.

Contoh soalan:

1. Pernyataan yang manakah tidak benar mengenai sifat fizikal seekor buaya?

A. Mempunyai ekor
B. Mempunyai cangkerang
C. Mempunyai empat kaki
D. Mempunyai sisik

2. Haiwan yang manakah mempunyai ciri-ciri fizikal yang sama dengan haiwan dalam gamabar di bawah?

A. Belalang
B. Cicak
C. Itik
D. Ular
 
3. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak mempunyai bulu pada badannya?
 
A. Harimau
B. Kucing
C. Ikan paus
D. Monyet
 
4. Apakah persamaan ciri fizikal antara tiga haiwan dalam gambar di bawah?
 

A. Bersisik
B. Kuku tajam
C. Berkepak
D. Tanduk

5. Merujuk kepada rajah di bawah, P mewakili


A. lalat
B. lebah
C. lembu
D. labah-labah

 


2 comments: