Saturday, 8 December 2012

Video 3 - Menyenaraikan sifat-sifat fizikal haiwan

Video ini amat sesuai sekali digunakan dalam langkah 3 aktiviti pengajaran tajuk sifat-sifat fizikal haiwan di dalam kelas.Guru bolehlah memainkan video yang memaparkan gambar haiwan ini sambil bersoal jawab dengan murid tetang sifat-sifat fizikal yang dipunyai oleh setiap haiwan yang dipaparkan. Kelainan jenis haiwan yang dipaparkan dari segi sifat fizikal menjadikan video ini begitu sesuai untuk menguji kefahaman murid tetang tajuk yang di ajar. Selain itu, gambar haiwan yang ada dalam video ini pastinya membuatkan murid teruja untuk mengikuti aktiviti PnP yang seterusnya.


No comments:

Post a Comment